9 listopada 2017, Warszawa, #KIG8

PinUp Studio, Nowogrodzka 84/86

8 Kongres Innowacyjnej Gospodarki

INFINITE INSPIRATION

Zobacz relację z #KIG8
facebook twitter youtube linkedin

9 Listopada
Warszawa
Pin Up Studio
#KIG8

KIG#8
Przez 7 lat w ramach dorocznych Kongresów Innowacyjnej Gospodarki szukaliśmy mechanizmów, które należy wdrożyć, aby uwolnić innowacyjność Polaków. Dyskutowaliśmy o znoszeniu barier tworzonych przez prawo, podatki, aparat państwa, oświatę. Stopniowo odkrywaliśmy, że nie uda nam się dokonać innowacyjnego skoku bez zmian w naszej mentalności i kulturze.

Wiele wskazuje na to, że znaleźliśmy się w momencie przełomu. Systemy przez dziesięciolecia uznawane przez większość zachodniej opinii publicznej za niezagrożone i niepodważalne – demokracja liberalna, kapitalizm, integracja europejska – są dziś kwestionowane z różnych, często bardzo odmiennych pozycji. Wśród przyczyn tego zjawiska wymienia się zwiększające się nierówności społeczne, zmianę sił na rynkach pomiędzy państwami a globalnymi korporacjami, narastające poczucie braku wpływu obywateli na władzę gwałtowny rozwój technologii, zmieniającej wiele obszarów życia. Nasze dotychczasowe rozwiązania należy przemyśleć na nowo, bezkompromisowo wskazując błędy i problemy. Do tego potrzeba odwagi i otwartości, które następnie można będzie wykorzystać do wykonania kolejnego kroku – znalezienia nowych rozwiązań.

infinite

Chcemy, aby tegoroczny Kongres był wydarzeniem, które wpisze się w kurs na redefinicje, zainspiruje uczestników do przemyślenia zachodzących zmian. Dlatego 8. Kongres Innowacyjnej Gospodarki odbędzie się pod hasłem INFINITE INSPIRATION i będzie poświęcony trzem kluczowym obszarom, których przemiany dotykają najmocniej

KIG#8

Pin-Up Studio ul.Nowogrodzka 84, 02-018 Warszawa

Aktualności

Książki gości specjalnych do kupienia na #KIG8!

W związku z ogromnym zainteresowaniem, jakim cieszą się nasi tegoroczni goście specjalni, zapewnimy uczestnikom #KIG8 możliwość zakupienia książek naszych gości oraz spotkań z nimi.
Przez cały dzień 9 listopada na #KIG8 będzie możliwość kupienia książek naszych gości na stoiskach wydawnictw:
Jeremy Rifkin, „Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych Internet przedmiotów. Ekonomia współdzielenia. Zmierzch kapitalizmu”, wyd. Studio Emka
Jan Zielonka, „Koniec Unii Europejskiej?”, wyd. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Corey Rosen, „Własność pracownicza. Jak wspiera rozwój biznesu”, wyd. Kurhaus Publishing

Autograf na zakupionych książkach będzie można otrzymać podczas bankietu kończącego Kongres, w godz. 117:00 – 17:30.

Weź udział w 8 Kongresie Innowacyjnej Gospodarki

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania udziału w 8 Kongresie Innowacyjnej Gospodarki: Zgłoś swój udział.
Po zgłoszeniu udziału prosimy poczekać na mailowe potwierdzenie uczestnictwa, uprawniające do udziału w wydarzeniu.
8 Kongres Innowacyjnej Gospodarki odbędzie się 9 listopada 2017 w Pin Up Studio w Warszawie. Wydarzenie jest bezpłatne.

Jeremy Rifkin gościem specjalnym #KIG8

Jeremy Rifkin, amerykański ekonomista i teoretyk społeczny, autor 20 książkowych bestsellerów poświęconych temu, w jaki sposób zmiany w technologii i nauce wpływają na gospodarkę, siłę roboczą, społeczeństwo i środowisko, będzie gościem specjalnym 8 Kongresu Innowacyjnej Gospodarki. Rifkin od 2000 roku jest doradcą europejskich przywódców politycznych. #KIG8 będzie okazją, aby wysłuchać wystąpienia Jeremy’ego Rifkina, porozmawiać z nim i zadać mu pytania.

Agenda
8 Kongresu

Prowadzący: Jacek Żakowski

08.30 : 09.00

Rejestracja

I. Zmiana systemów gospodarczych

Sala 2 (Scena główna)

09.00 : 09.10

Powitanie Gości:
Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
Jean-Francois Fallacher, Prezes Zarządu Orange Polska

09.10 : 09.25

Wystąpienie otwierające: Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów

09.25 : 10.15

Jeremy Rifkin, Założyciel i Prezes Fundacji Trendów Ekonomicznych
Smart Poland: The Digital Transformation from Capitalist Markets to Capitalist Networks and the Rise of the Sharing Economy

10.15 : 10.30

Sesja Q&A

10.30 : 10.50

Jan Zielonka, Profesor Polityki Europejskiej w St Antonys College, University of Oxford
Europe of states vs Europe of networks

10.50 : 11.05

Sesja Q&A

11.05 : 12.00

Dyskusja panelowa: Współpraca w ramach sieci, współdzielenie, otwartość, dostęp - jak biznes i jego otoczenie odopowiadają na nowe potrzeby społeczne
Moderator: Jacek Żakowski
Paweł Borys*, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju
Marek Cywiński, Prezes Kapsch Telematic Services
Jean-François Fallacher, Prezes Zarządu Orange Polska
Adam Góral, Prezes Asseco Poland S.A.
Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

12.00 : 12.10

Bartosz Sokoliński, Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji, Agencja Rozwoju Przemysłu
Prezentacja: Transfer technologii - sieć otwartych innowacji

12.10 : 12.30

Przerwa kawowa

Sala 5

12.30 : 14.20

Warsztat prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek, Inteligentny Rozwój

II. Przemiany społeczne: praca

Sala 3

10.50 : 11.50

Debata: Zaufanie pracowników dla akcjonariatu jako impuls wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Rola przedstawicielstw pracowniczych
Moderator: Rafał Górski, Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO)
Piotr Ciompa, Ekspert, Instytut Spraw Obywatelskich, Centrum Wspierania Rad Pracowników
Marcin Kaszyński, Rada Pracowników Leroy Merlin
Jan Koziar, autor „Projektu polskiego systemu własności pracowniczej”
Marek Lewandowski, Rzecznik, NSZZ "Solidarność"
Rafał Woś, Dziennikarz, Tygodnik Polityka, Dziennik Gazeta Prawna

Sala 2 (Scena główna)

12.30 : 12.50

Akcjonariat pracowniczy - Nowy model ładu korporacyjnego
Moderator: Jacek Żakowski
Europa: Francois Colombie, Szef Rady Nadzorczej Auchan Polska
Polska: Krzysztof Ludwiniak, Prezes Fundacji Forum Rozwoju Akcjonariatu Pracowniczego i Kapitału Krajowego

12.50 : 13.10

Corey Rosen, Założyciel Narodowego Centrum Badań nad Akcjonariatem Pracowniczym
Employee Ownership, Economic Growth, and Economic Inequality

13.10 : 14.10

Debata:
Co akcjonariat pracowniczy może zmienić w polskich przedsiębiorstwach i dlaczego się opłaca?
Moderator: Jacek Żakowski, "Polityka"
Krzysztof Ludwiniak, Prezes Fundacji Forum Rozwoju Akcjonariatu Pracowniczego i Kapitału Krajowego
Marc Mathieu, Dyrektor Europejskiej Federacji Akcjonariatu Pracowniczego
Corey Rosen, Założyciel Narodowego Centrum Badań nad Akcjonariatem Pracowniczym
Maciej Witucki, Przewodniczący, Komitet Dialogu Społecznego KIG

14.10 : 15.00

Lunch

Sala 5

15.00 : 16.30

Bezwarunkowy dochód podstawowy
Moderator: Nino Dżikija, Redaktor Naczelna redakcji gospodarczej Wirtualna Polska Media
Prezentacja: Finlandia – eksperyment z gwarantowanym dochodem podstawowym
Hanna Lehtinen, Ambasador Finlandii w Polsce
Debata oksfordzka: Czy gwarantowany dochód podstawowy może być dobrym rozwiązaniem dla obywateli Polski?
Maciej Szlinder, Prezes Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego
Sebastian Stodolak, Dziennikarz, „Dziennik Gazeta Prawna”

III. Nieustająca zmiana: technologia i komunikacja

Sala 3

12.30 : 14.20

Warsztat: Building and Managing Your On-line Community
Oliver Luckett, autor "The social organism", założyciel Efni i Revilopark
Uwaga! Warsztaty odbywają się w języku angielskim i nie będą tłumaczone. Uczestnicy powinni biegle znać język angielski.

Sala 2 (Scena główna)

15.00 : 15.20

Oliver Luckett, Założyciel i Prezes theAudience:
The Social Organism: A radical understanding of social media to transform your business and life

15.20 : 15.35

Sesja Q&A

15.35 : 16.35

Debata: Jak fake news (i walka z nimi) kształtują dzisiejszą komunikację?
Moderator: Jacek Żakowski, „Polityka”
Beata Biel, Konkret24, Grupa TVN
Magdalena Birecka, Szef redakcji internetowej, Dziennik.pl
Jakub Halcewicz, Redaktor Prowadzący, Laboratorium WIĘZI
Małgorzata Kilian, Prezes, Stowarzyszenie Demagog
Łukasz Pawłowski, Sekretarz redakcji „Kultura Liberalna”
Agata Szczęśniak, Dziennikarka oko.press

16.35 : 16.50

Sesja Q&A

17.00 : 19.00

Bankiet i Networking

* do potwierdzenia

Prelegenci

Od 8 lat gośćmi Kongresu są wybitne postaci świata biznesu, polityki i mediów.

Sprawdź, czyich wystąpień posłuchamy w tym roku i zaplanuj swój udział w wydarzeniu!

speaker
Magdalena
Birecka

Wydawca serwisów internetowych Infor Biznes, kieruje serwisem dziennik.pl

speaker
Piotr
Ciompa

Menedżer spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych.

speaker
Francois
Colombie

Obecnie w Auchan Holding SA zarządza sektorem hipermarketów na rynkch Polski, Rosji i Ukrainy.

speaker
Nino
Dżikija

Redaktor naczelna Money.pl, najpopularniejszego w Polsce portalu o finansach i biznesie

speaker
Jean-Francois
Fallacher

Prezes zarządu Orange Polska.

speaker
Adam
Góral

Prezes zarządu Asseco Poland S.A.

speaker
Rafał
Górski

Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich

speaker
Jakub
Halcewicz

Dziennikarz i działacz społeczny, redaktor odpowiedzialny Laboratorium WIĘZI

speaker
Marcin
Kaszyński

Rada Pracowników Leroy Merlin

speaker
Małgorzata
Kilian

Prezes Stowarzyszenia Demagog - pierwszej w Polsce organizacji fact-checkingowej

speaker
Jan
Koziar

ZAŁOŻYCIEL WROCŁAWSKIEJ PRACOWNI GEOTEKTONICZNEJ, CZŁONEK NARODOWEGO CENTRUM WŁASNOŚCI PRACOWNICZEJ

speaker
Hanna
Lehtinen

Ambasador Finlandii w Polsce

speaker
Marek
Lewandowski

Rzecznik prasowy, Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"

speaker
Oliver
Luckett

PREZES ZARZĄDU I ZAŁOŻYCIEL EFNI.IS, REVILOPARK, ZAŁOŻYCIEL THEAUDIENCE

speaker
Marc
Mathieu

ZAŁOŻYCIEL I SEKRETARZ GENERALNY EUROPEJSKIEJ FEDERACJI PRACOWNICZEJ AKCJONARIUSZY

speaker
Mateusz
Morawiecki

Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów

speaker
Michał
Olszewski

Zastępca prezydenta miasta stołecznego Warszawy

speaker
Łukasz
Pawłowski

Szef działu politycznego i sekretarz redakcji tygodnika „Kultura Liberalna”

speaker
Jeremy
Rifkin

RIFKIN PREZES I ZAŁOŻYCIEL, THE FOUNDATION ON ECONOMIC TRENDS

speaker
Corey
Rosen

ZAŁOŻYCIEL I CZŁONEK ZARZĄDU, NATIONAL CENTRE FOR EMPLOYEE OWNERSHIP

speaker
Bartosz
Sokoliński

Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu. Doradca, inwestor, wizjoner

speaker
Sebastian
Stodolak

PUBLICYSTA EKONOMICZNY GAZETY PRAWNEJ

speaker
Agata
Szczęśniak

Absolwentka socjologii i Foreign Policy Studies. Obecnie w OKO.press

speaker
Maciej
Szlinder

PREZES POLSKIEJ SIECI DOCHODU PODSTAWOWEGO, CZŁONEK UNCONDITIONAL BASIC INCOME EUROPE.

speaker
Maciej
Witucki

Przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG

speaker
Rafał
Woś

DZIENNIKARZ I PUBLICYSTA EKONOMICZNY. DO 2015 ZWIĄZANY Z "DZIENNIKIEM GAZETĄ PRAWNĄ"

speaker
Jan
Zielonka

OXFORD UNIVERSITY, AUTOR KSIĄŻKI "KONIEC UNII EUROPEJSKIEJ?"

Uczestnicy

Zobacz, kim są uczestnicy Kongresu! Znajdź biznesowych partnerów,

nawiąż ciekawe znajomości i zainspiruj się działalnością innych!

Kliknij w wybraną branżę i sprawdź, kto weźmie udział w Kongresie.

Branża: Edukacja

linkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedin

Branża: Energetyka, paliwa

linkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedin

Branża: Finanse, bankowość, ubezpieczenia

linkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedin

Branża: IT

linkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedin

Branża: Inna

linkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedin

Branża: Marketing i PR

linkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedin

Branża: Przemysł

linkedinlinkedinlinkedinlinkedin

Branża: Telekomunikacja, media

linkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedin

Branża: Usługi

linkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedin

Branża: Zarządzanie

linkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedinlinkedin

Krajowa Izba Gospodarcza

00-074 Warszawa
ul. Trębacka 4
tel: + 48 22 630 94 23
mail: komunikacja@kig.pl

deco
Prelegent

MagdalenaBirecka

Wydawca serwisów internetowych Infor Biznes, kieruje serwisem dziennik.pl. Z wykształcenia dziennikarka, z mediami elektronicznymi związana od 13 lat.

Zadaj pytanie
Prelegent

PiotrCiompa

Od 1997 r. pracuje jako menadżer w zarządach średnich i dużych przedsiębiorstw, w tym spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. Pracował nad projektem nowelizacji ustawy o informowaniu pracowników i prowadzeniu z nimi konsultacji. Autor raportu eksperckiego "Rady pracowników jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich" oraz praktycznego poradnika "ABC Rad Pracowników". Przeszkolił ponad 2100 członków rad pracowników z ponad 500 przedsiębiorstw.

Zadaj pytanie
Prelegent

FrancoisColombie

Od 1979 uczestniczy w rozwoju Grupy Auchan, najpierw we Francji, a potem także w Polsce, Rosji i Ukrainie. Obecnie w Auchan Holding SA zarządza sektorem hipermarketów na rynkch Polski, Rosji i Ukrainy.

Zadaj pytanie
Prelegent

NinoDżikija

Absolwentka studiów dziennikarskich Collegium Civitas. Od początku kariery związana z dziennikarstwem ekonomicznym. Przez wiele lat współpracowała z tradycyjnymi mediami. Publikowała w czołowych polskich gazetach – Dzienniku Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej, Newsweek Polska. Do października 2017 r. kierowała serwisem o innowacjach w Polsce INN:Poland.pl.

Zadaj pytanie
Prelegent

Jean-FrancoisFallacher

Prezes zarządu Orange Polska. Jest absolwentem kierunków inżynieryjnych na École Polytechnique w Paryżu oraz programu Rozwoju Biznesu Międzynarodowego w ESSEC Business School. Następnie przez 20 lat pracował w spółkach należących do Grupy Orange.

Zadaj pytanie
Prelegent

AdamGóral

Doktor nauk ekonomicznych. Jest prezesem zarządu Asseco Poland S.A. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku cybernetyka ekonomiczna i informatyka. Były pracownik naukowy filii UMCS w Rzeszowie. Jest współzałożycielem Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Klubu Biznesu, którego jest prezesem.

Zadaj pytanie
Prelegent

RafałGórski

Od 2007 roku współtwórca i ekspert Centrum Wspierania Rad Pracowników. Prowadzi szkolenia, coaching i doradztwo. Pracował dla rad pracowników m.in.
Volkswagen Group Polska, ORACLE Poland, PGE Energia Odnawialna, Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o., Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o., Lincoln Electric Bester Sp. z o.o., East West Spinnig, GRUPA OŻARÓW S.A., Hochtief Polska S.A. Felietonista Tygodnika Solidarność, Super Expressu i Tygodnika Wprost.

Zadaj pytanie
Prelegent

JakubHalcewicz

Był redaktorem „Przeglądu Powszechnego” (2006–2012) i „Gazety Wyborczej” (2008–2012), publikował m.in. w „Rzeczpospolitej” i „Tygodniku Powszechnym”, działa na rzecz dobrych relacji polsko-litewskich.

Zadaj pytanie
Prelegent

MarcinKaszyński

Rada Pracowników Leroy Merlin

Zadaj pytanie
Prelegent

MałgorzataKilian

Prezes Stowarzyszenia Demagog - pierwszej w Polsce organizacji fact-checkingowej. Twórca Akademii Fact-Checkingu, projektu który uczy młodych ludzi jak radzić sobie z fałszywymi informacjami w sieci. Z PR-em i komunikacją związana od lat zawodowo. Zajmuje się również kwestiami technologii weryfikacji prawdy i kłamstwa w polityce naukowo.

Zadaj pytanie
Prelegent

JanKoziar

Ur. 1943. Geolog, był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Wyspecjalizował się w geotektonice. W 2009 roku, po przejściu na emeryturę, założył Wrocławską Pracownię Geotektoniczną, w której kontynuuje badania geotektoniczne.

Zadaj pytanie
Prelegent

Hanna Lehtinen

Zanim została ambasadorem, piastowała różne stanowiska w fińskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ostatnio jako Zastępca Dyrektora Generalnego Departamentu Rosji, Europy Wschodniej i Azji Centralnej. Przez wiele lat pracowała także w Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Zewnętrznych Komisji Europejskiej.

Zadaj pytanie
Prelegent

MarekLewandowski

Rzecznik prasowy przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy. Były asystent przewodniczącego KK NSZZ "S" Janusza Śniadka w latach 2009-2010. Wcześniej rzecznik prasowy Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego NSZZ "S" oraz współpracownik Tygodnika Solidarność i Magazynu Solidarność. Trener związkowy z zakresu komunikacji i wizerunku. Prywatnie miłośnik gór i fotografii.

Zadaj pytanie
Prelegent

OliverLuckett

Amerykański przedsiębiorca, założyciel między innymi: iBlast, Revver, DigiSynd oraz the Audience. Obecnie jest rownież Prezesem ReviloPark, ogolnoświatowego akceleratora kulturalnego. Wspołautor z Michaelem J. Casey’em, książki “The Social Organism: A Radical Understanding of Social Media to Transform Your Business and Life”.

Zadaj pytanie
Prelegent

MarcMathieu

Ekonomista i bankier, w latach 1972-1993 w BBL Bank, drugim banku belgijskim przed połączeniem z Grupą ING, odpowiedzialny za audyt wewnętrzny, zarządzanie udziałami i planowanie strategiczne, prognozowanie ekonomiczne, zarządzanie aktywami i pasywami. Założyciel i dyrektor wykonawczy L'Associatif Financier, świadczącego doradztwo w zakresie pomocy początkowej i zarządzania przedsiębiorstwem społecznym (1994). Założyciel i sekretarz generalny Europejskiej Federacji Pracowniczej Akcjonariuszy (1998).

Zadaj pytanie
Prelegent

MateuszMorawiecki

Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów, pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Negocjacji Akcesyjnych w Komitecie Integracji Europejskiej. Był członkiem zespołu, który negocjował warunki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej m.in. w obszarze finansów. Następnie związał się z Grupą Banku Zachodniego WBK (wcześniej z Bankiem Zachodnim). Od maja 2007 r. był prezesem zarządu tej instytucji.

Zadaj pytanie
Prelegent

MichałOlszewski

Zastępca prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Związany z administracją publiczną od 18 lat. Swoją karierę zaczął w 1997 roku Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Od 2007 roku, po rezygnacji z funkcji zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, jest pracownikiem Urzędu miasta stołecznego Warszawy. Za swój wkład w rozwój samorządności został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

Zadaj pytanie
Prelegent

ŁukaszPawłowski

Szef działu politycznego i sekretarz redakcji tygodnika „Kultura Liberalna” [www.kulturaliberalnapl]. Z wykształcenia socjolog i psycholog, doktor socjologii. Autor tekstów i wywiadów na temat polskiego i amerykańskiego życia politycznego, w tym zjawiska post-prawdy w polityce obu krajów. Autor przedmowy do wydanej właśnie w Polsce nakładem PWN książki Ralpha Keyesa "Czas postprawdy. Nieszczerość i oszustwa w codziennym życiu".

Zadaj pytanie
Prelegent

JeremyRifkin

Amerykański ekonomista, politolog, publicysta, założyciel i prezes Foundation on Economic Trends (FOET). Specjalizuje się w sprawach ekonomii, zmian klimatycznych i bezpieczeństwa energetycznego. Jeremy Rifkin był doradcą trzech kolejnych Przewodniczących Komisji Europejskiej: Romano Prodiego, Jose-Manuela Barroso i Jean-Claude’a Junckera, a także Angeli Merkel, Jose Socratesa i Janeza Janša

Zadaj pytanie
Prelegent

CoreyRosen

Założyciel Narodowego Centrum Badań nad Akcjonariatem Pracowniczym. Wraz z Johnem Case’m oraz Martinem Staubusem napisał książkę “Własność pracownicza: jak wspiera rozwoj biznesu”. Światowy autorytet w dziedzinie własności pracowniczej.

Zadaj pytanie
Prelegent

BartoszSokoliński

Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu. Doradca, inwestor, wizjoner. Przez ponad 15 lat był współwłaścicielem i prezesem w grupie firm marketingowych oraz firmy IT. Założył pierwszą platformę crowdfundingową dla trzeciego sektora – fundujesz.pl, think tank społeczno-polityczny – Forum Od-Nowa oraz ruch na rzecz lepszej nauki w Polsce – Obywateli Nauki. Zajmuje się zarządzaniem, kreowaniem wizji, nadzorowanie strategii, rozwojem innowacji oraz szkoleniami i warsztatami kreatywnymi.

Zadaj pytanie
Prelegent

SebastianStodolak

Absolwent filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, od 2016 r. publicysta ekonomiczny Gazety Prawnej, publikujący także (obecnie bądź w przeszłości) dla Obserwatora Finansowego, Wprost, czy Newsweeka. Autor rozmów z wieloma wybitnymi ekonomistami, w tym laureatami Nagrody Nobla takimi jak Robert Fogel, Edmund Phelps, czy Alvin Roth. W czasie wolnym od pracy zawodowej zajmuje się muzyką, śpiewając w zespole heavymetalowym Scream Maker.

Zadaj pytanie
Prelegent

AgataSzczęśniak

Redaktorka, dziennikarka. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w "Gazecie Wyborczej". Absolwentka socjologii i Foreign Policy Studies. Obecnie w OKO.press

Zadaj pytanie
Prelegent

MaciejSzlinder

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, socjolog, ekonomista. Prezes Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego, członek Unconditional Basic Income Europe. Redaktor czasopisma naukowego "Praktyka Teoretyczna". Tłumacz.

Zadaj pytanie
Prelegent

MaciejWitucki

Od 2006 r. związany z Orange Polska, najpierw na stanowisku prezesa zarządu, a od września 2013 r. pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej. Jest członkiem rady dyrektorów Atlantic Council of the United States. W latach 2010-2017 był prezesem Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP). Obecnie jest prezesem zarządu Work Service S.A.

Zadaj pytanie
Prelegent

RafałWoś

Ur. 1982. Dziennikarz i publicysta ekonomiczny, związany w latach 2009-2015 z „Dziennikiem Gazetą Prawną”, a od października 2015 z tygodnikiem „Polityka”, komentator w Radiu TOK FM, TVN24. Publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej” oraz polskim wydaniu „Bloomberg Businessweek”. Był felietonistą tygodnika „Kultura Liberalna”. Od 2015 jest także felietonistą Wirtualnej Polski. W mediach niemieckich jego teksty publikowały m.in. „Die Zeit”, „Die Tageszeitung”, „Berliner Republik” oraz stern.de. Autor książki "Dziecięca choroba liberalizmu".

Zadaj pytanie
Prelegent

JanZielonka

Profesor Studiow Europejskich na Uniwersytecie w Oksfordzie (St Antony’s College). W swoich badaniach prof. Zielonka koncentruje się wokoł Unii Europejskiej, probując odnaleźć prawdziwy sens funkcjonowania UE oraz przewidzieć kurs jej działania na przyszłe lata. Autor wielu książek, m.in.: “Europa jako imperium”.

Zadaj pytanie