13 LISTOPADA 2018, Warszawa, #KIG9

Centrum Praskie Koneser, Butelkownia, Plac Konesera 2

9 Kongres Innowacyjnej Gospodarki

NOWE WYMIARY PRACY

Zobacz relację z #KIG9
facebook twitter youtube linkedin

13 listopada
Warszawa
Centrum Koneser
#KIG9

KIG#8
W 2018 roku Polska obchodzi 100-lecie odzyskania niepodległości oraz 100-lecie nadania kobietom praw wyborczych. Dumą napawa nas system demokratyczny i stabilny wzrost gospodarczy, niemniej jako część globalnego świata musimy zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Rosną nierówności społeczne, kolejna odsłona kryzysu migracyjnego przetacza się przez Europę, a cały świat Zachodu czuje na swoich barkach mroźny oddech inteligentnych maszyn, które przejmują kolejne obszary naszego życia. Jak w tym wszystkim może odnaleźć się człowiek pracy?

Bo właśnie praca i jej nowe wymiary są wspólnym mianownikiem tych zmian. Równe płace dla kobiet i mężczyzn, polityka otwartości wobec migrantów ekonomicznych czy automatyzacja kolejnych procesów przemysłowych to rozwiązania, które wielu napawają lękiem, albo mogą okazać się jedyną szansą, by przetrwać w radykalnie zmieniającym się świecie. O tych nowych wymiarach pracy będziemy rozmawiać podczas 9. Kongresu Innowacyjnej Gospodarki.

praca

Chcemy, aby tegoroczny Kongres był wydarzeniem, które wpisze się w kurs na redefinicje, zainspiruje uczestników do przemyślenia zachodzących zmian. Dlatego 9. Kongres Innowacyjnej Gospodarki odbędzie się pod hasłem
NOWE WYMIARY PRACY

KIG#8

Centrum Praskie Koneser, Plac Konesera 2

Aktualności

Przedstawiamy kolejnego gościa 9. Kongresu Innowacyjnej Gospodarki

Naszym gościem będzie Thorsteinn Víglundsson, islandzki parlamentarzysta z centrowej partii Viðreisn, który w 2017 roku był ministrem ds. społecznych i równości. Pod jego nadzorem w Islandii przygotowano i uchwalono prawo nakładające na pracodawców, którzy zatrudniają 25 lub więcej osób, obowiązek uzyskania zewnętrznego certyfikatu, potwierdzającego, ze pracodawca stosuje zasadę równości płac. Zgodnie z tą zasadą, pracodawcy mają obowiązek tak samo wynagradzać pracę na takich samych lub porównywalnych stanowiskach, bez względu na płeć zatrudnianych osób.

Thorsteinn Víglundsson weźmie udział w dyskusji panelowej, poświęconej mechanizmom wspierania zasady równej płacy za równą pracę.

Nanna-Louise Wildfang kolejnym gościem 9. Kongresu Innowacyjnej Gospodarki

Nanna-Louise Wildfang Linde zarządza sprawami korporacyjnymi, zewnętrznymi i prawnymi w regionie Europy Środkowej i Wschodniej w Microsoft. Od ponad 10 lat zajmuje w firmie wysokie, kierownicze stanowiska.

„Wiele kobiet o ogromnym potencjale po urlopie macierzyńskim nie wraca do pracy, a przynajmniej nie na ścieżkę kariery prowadzącą do kierowniczych stanowisk. Wysoki odsetek kobiet wraca jednak do pracy i do wspinania się po szczeblach kariery po urodzeniu dziecka, ale cofają się dokładnie w momencie, kiedy mogłyby osiągnąć najwyższe stanowiska menedżerskie. Dlaczego tak się dzieje? Nie jest tak, że one nie chcą, nie mają odwagi lub umiejętności. To zjawisko ma związek z obowiązującą kulturą przywództwa oraz brakiem wzorów do naśladowania.” – twierdzi Nanna-Louise Wildfang Linde.

Benja Stig Fagerland gościem specjalnym Kongresu

Benja Stig Fagerland jest wielokrotnie nagradzaną międzynarodową mówczynią i autorką. Przez lata swojej pracy otrzymała szereg nagród, została uznana przez EIGE, agencję UE, za jedną z „Kobiet Inspirujących Europę”. Jest szanowaną komentatorką medialną cytowaną przez prestiżowe media takie jak: The Guardian, Der Spiegel, The New York Times, BBC World, The Sunday Times Magazine, The Independent, ABC News i wiele innych.

Popularna wykładowczyni o wyjątkowych referencjach, która porywa publiczność!

AGENDA
9 KONGRESU

Prowadzący: Jacek Żakowski

08.30 : 09.30 Rejestracja

WYSTĄPIENIA OTWIERAJĄCE

9.30 : 10.00 Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
Jean-Francois Fallacher, Prezes Zarządu Orange Polska
Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów*

I. POLITYKA: RÓWNE PŁACE, RÓWNE SZANSE

10.00 : 10.15 Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, ODIHR Director, former Foreign Minister of Iceland
10.15 : 10.30 Nanna-Louise Wildfang Linde, Assistant General Counsel, Head of Corporate, External and Legal Affairs in Central and Eastern Europe, Microsoft
10.30 : 11.00 Benja Stig Fagerland, Assistant Professor, Author of SHEconomy

CZĘŚĆ 1: RÓWNE PŁACE I SZANSE W EUROPIE

11.00 : 12.00 Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, ODIHR Director, former Foreign Minister of Iceland
Ólafur Stephensen, Sekretarz Generalny, Islandzka Federacja Handlu
Thorsteinn Víglundsson, b. Minister Islandii ds. Równouprawnienia i Opieki Społecznej

CZĘŚĆ 2: RÓWNE PŁACE I SZANSE W POLSCE

12.00 : 13.00 Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii*
Ewa Rumińska-Zimny, Prezeska, Międzynarodowe Forum Kobiet
Olga Kozierowska, Założycielka, Sukces Pisany Szminką
Karolina Malczyk, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Równego Traktowania, Zastępca Dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej
Katarzyna Wierzbowska, Prezeska Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet
13.00 : 13.30 Przerwa

II. BIZNES: MIGRACJE EKONOMICZNE

13.30 : 13.45 John Armstrong, Doradca Ekonomiczny, Ambasada US w Polsce
13.45 : 14.45 Monika Bobako, Adiunkt, Pracownia Pytań Granicznych UAM*
Ewa Kacprzak-Szymańska, Prawniczka, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Anna Rostocka, Dyrektor Krajowego Biura Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji
Anna Wilczyńska, Autorka islamistablog.pl
Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact
14.45 : 15.00 Przerwa

III. TECHNOLOGIE: CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI ROBOTEM

15.00 : 15.15 Heidi Böttcher, Regional Director for the EMEA, Booking.com

SZTUCZNA INTELIGENCJA W SŁUŻBIE SPOŁECZEŃSTWU

15.15 : 16.15 Grażyna Dadej, Executive Architect, IBM Academy of Technology, IBM CEE Watson and Cloud Platform TEchnical Leader at IBM
Iwona Karasek-Wojciechowicz, Członek EU Blockchain Observatory, Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego
Renate Strazdina, Country Manager Baltics CEE Multi-Country Microsoft, Latvia

* do potwierdzenia

Prelegenci

Od 8 lat gośćmi Kongresu są wybitne postaci świata biznesu, polityki i mediów.

Sprawdź, czyich wystąpień posłuchamy w tym roku i zaplanuj swój udział w wydarzeniu!

speaker
Heidi
Böttcher

Dyrektor, Europa Środkowo-Wschodnia, Booking.com

speaker
Benja
Stig Fagerland

Międzynarodowa mówczyni i autorka książki "SHEconomy - it's your business"

speaker
Jean-Francois
Fallacher

Prezes zarządu Orange Polska.

speaker
Ingibjorg Solrun
Gisladottir

Dyrektorka Biura ds. Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

speaker
Iwona
Karasek-Wojciechowicz

Członek EU Blockchain Observatory, Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego

speaker
Olga
Kozierowska

Prezeska, Sukces Pisany Szminką

speaker
Nanna-Louise
Wildfang Linde

Zastępca Głównego Radcy Prawnego, Kierownik ds. Korporacyjnych, Zewnętrznych i Prawnych w Europie Środkowo-Wschodniej, Microsoft

speaker
Karolina
Malczyk

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Równego Traktowania, Zatępca Dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej

speaker
Ewa
Rumińska-Zimny

Prezeska, Międzynarodowe Forum Kobiet

speaker
Olafur
Stephensen

Sekretarza Generalny, Islandzka Federacja Handlu

speaker
Renate
Strazdina

Country Manager Baltics CEE Multi-Country Microsoft, Latvia

speaker
Thorsteinn
Viglundsson

b. Minister Islandii ds. Równouprawnienia i Opieki Społecznej

Krajowa Izba Gospodarcza

00-074 Warszawa
ul. Trębacka 4
tel: + 48 22 630 94 23
mail: komunikacja@kig.pl

deco
Prelegent

HeidiBöttcher

Od 14 lat pracuje na różnych stanowiskach w Booking.com: jako Menedżerka ds. Krajów Nordyckich i Krajów Beneluksu, jako Dyrektorka ds. Globalnych Rynków EMEA, a od lipca 2018 r. zajmuje stanowisko Dyrektorki Regionalnej koncentrującej się na Europie Środkowej i Wschodniej.

Zadaj pytanie
Prelegent

BenjaStig Fagerland

Benja Stig Fagerland jest wielokrotnie nagradzaną międzynarodową mówczynią i autorką. Przez lata swojej pracy otrzymała szereg nagród, została uznana przez EIGE, agencję UE, za jedną z „Kobiet Inspirujących Europę”. Jest szanowaną komentatorką medialną cytowaną przez prestiżowe media takie jak: The Guardian, Der Spiegel, The New York Times, BBC World, The Sunday Times Magazine, The Independent, ABC News i wiele innych.

Popularna wykładowczyni o wyjątkowych referencjach, która porywa publiczność!

Zadaj pytanie
Prelegent

Jean-FrancoisFallacher

Prezes zarządu Orange Polska. Jest absolwentem kierunków inżynieryjnych na École Polytechnique w Paryżu oraz programu Rozwoju Biznesu Międzynarodowego w ESSEC Business School. Następnie przez 20 lat pracował w spółkach należących do Grupy Orange.

Zadaj pytanie
Prelegent

Ingibjorg SolrunGisladottir

Dyrektorka Biura ds. Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

Zadaj pytanie
Prelegent

IwonaKarasek-Wojciechowicz

Iwona Karasek-Wojciechowicz jest ekspertem i członkiem EU Blockchain Observatory and Forum – instytucji stworzonej przez Komisję Europejską przy współpracy Parlamentu Europejskiego dla zgromadzenia w niej wszechstronnej i praktycznej wiedzy o technologii blockchain/DLT, jak i dla identyfikacji obszarów jej najbardziej efektywnego wykorzystania, a także rozpoznania i określenia związanych z tą technologią wyzwań prawnych. W zakresie technologii blockchain Iwona Karasek-Wojciechowicz współdziała także z Koalicją na rzecz Polskich Innowacji. Współpracuje przy projektowaniu sma

Zadaj pytanie
Prelegent

OlgaKozierowska

Prezeska, Sukces Pisany Szminką

Zadaj pytanie
Prelegent

Nanna-LouiseWildfang Linde

Zastępca Głównego Radcy Prawnego, Kierownik ds. Korporacyjnych, Zewnętrznych i Prawnych w Europie Środkowo-Wschodniej, Microsoft

Zadaj pytanie
Prelegent

KarolinaMalczyk

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Równego Traktowania, Zatępca Dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej

Zadaj pytanie
Prelegent

EwaRumińska-Zimny

Prezeska, Międzynarodowe Forum Kobiet

Zadaj pytanie
Prelegent

OlafurStephensen

Sekretarza Generalny, Islandzka Federacja Handlu

Zadaj pytanie
Prelegent

RenateStrazdina

Country Manager Baltics CEE Multi-Country Microsoft, Latvia

Zadaj pytanie
Prelegent

ThorsteinnViglundsson

b. Minister Islandii ds. Równouprawnienia i Opieki Społecznej

Zadaj pytanie