Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

logo_prezydentpl_m

Raport „Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?”

 

Konsultacje społeczne raportu
„Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?”

 

Imię i nazwisko lub nick (wymagane)

Adres email (wymagany)

Wiek (opcjonalny)

Płeć (opcjonalna)

Nazwa organizacji (opcjonalna)

Uwagi wnoszę jako (opcjonalne)

Lokalizacja (kraj lub województwo) (opcjonalna)

Kraj (opcjonalny)


Opinia dotycząca rangi wyzwań rozwojowych, rekomendacji i rozwiązań (wymagana):

 1. Jak ważne Pani/Pana zdaniem są opisane w raporcie (wymienione poniżej) wyzwania rozwojowe dla rozwoju konkurencyjnej gospodarki Polski?
  (proszę przypisać każdemu z wyzwań ocenę)

  • Wyzwania rozwojowe dotyczące wydajności pracy
   najważniejszebardzo ważneumiarkowanie ważneraczej nieważnenieważne
  • Wyzwania rozwojowe dotyczące efektywnego wykorzystania siły roboczej
   najważniejszebardzo ważneumiarkowanie ważneraczej nieważnenieważne
  • Wyzwania rozwojowe dotyczące zwiększenia skali inwestycji
   najważniejszebardzo ważneumiarkowanie ważneraczej nieważnenieważne
  • Wyzwania rozwojowe dotyczące konkurencyjności eksportu
   najważniejszebardzo ważneumiarkowanie ważneraczej nieważnenieważne
  • Wyzwania rozwojowe dotyczące rynku pracy
   najważniejszebardzo ważneumiarkowanie ważneraczej nieważnenieważne
  • Wyzwania rozwojowe dotyczące ochrony zdrowia
   najważniejszebardzo ważneumiarkowanie ważneraczej nieważnenieważne
  • Wyzwania rozwojowe dotyczące oświaty
   najważniejszebardzo ważneumiarkowanie ważneraczej nieważnenieważne
  • Wyzwania rozwojowe dotyczące kształcenia i szkolnictwa wyższego
   najważniejszebardzo ważneumiarkowanie ważneraczej nieważnenieważne
  • Wyzwania rozwojowe dotyczące rozmiaru rynku, atrakcyjności inwestycyjnej i napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych
   najważniejszebardzo ważneumiarkowanie ważneraczej nieważnenieważne
  • Wyzwania rozwojowe dotyczące demografii
   najważniejszebardzo ważneumiarkowanie ważneraczej nieważnenieważne
  • Wyzwania rozwojowe dotyczące infrastruktury
   najważniejszebardzo ważneumiarkowanie ważneraczej nieważnenieważne
  • Wyzwania rozwojowe dotyczące rynku finansowego
   najważniejszebardzo ważneumiarkowanie ważneraczej nieważnenieważne
  • Wyzwania rozwojowe dotyczące jakości instytucji
   najważniejszebardzo ważneumiarkowanie ważneraczej nieważnenieważne
  • Wyzwania rozwojowe dotyczące efektywności rynku dóbr
   najważniejszebardzo ważneumiarkowanie ważneraczej nieważnenieważne
  • Wyzwania rozwojowe dotyczące otoczenia makroekonomicznego
   najważniejszebardzo ważneumiarkowanie ważneraczej nieważnenieważne
  • Wyzwania rozwojowe dotyczące zaawansowania procesów biznesowych
   najważniejszebardzo ważneumiarkowanie ważneraczej nieważnenieważne
  • Wyzwania rozwojowe dotyczące gotowości technologicznej
   najważniejszebardzo ważneumiarkowanie ważneraczej nieważnenieważne
  • Wyzwania rozwojowe dotyczące innowacyjności gospodarki
   najważniejszebardzo ważneumiarkowanie ważneraczej nieważnenieważne
 2. Jakie kluczowe rekomendacje raportu są Pani/Pana zdaniem najważniejsze dla rozwoju konkurencyjnej gospodarki Polski?
  (proszę zaznaczyć 3-5 opcji z listy)

  Lepsze warunki dla przedsiębiorczościNowa polityka przemysłowaProinnowacyjna reorientacja gospodarkiStrukturalna przebudowa rynku pracyZnaczący wzrost poziomu oszczędności krajowychPromocja eksportuNowoczesna administracja, sprawne państwoPartnerstwo rozwojowe i zmiana formuły dialogu społecznegoProrozwojowe wykorzystanie środków unijnychNowa narodowa strategia integracji europejskiej
 3. Jakie wybrane rozwiązania znajdujące się w aneksie raportu są Pani/Pana zdaniem najważniejsze dla rozwoju konkurencyjnej gospodarki Polski?
  (proszę zaznaczyć 3-5 opcji z listy)

  Finansowe wsparcie eksportuKonkurencyjność sektora rolno-żywnościowegoEnergetykaPartnerstwo publiczno-prywatneSpecjalne strefy ekonomiczneKlastry wytwórczeNadzór właścicielskiMetropolitalne obszary wzrostu i innowacjiFinansowanie innowacyjnościWzornictwo przemysłowe

Propozycje uzupełnienia raportu (opcjonalne):

 1. Jakie powinny być dodatkowe wnioski lub rekomendacje wynikające z analizy konkurencyjności polskiej gospodarki?

 2. Jakich potrzeba konkretnych zmian legislacyjnych aby wzmocnić podstawy konkurencyjnego rozwoju polskiej gospodarki?


Kod weryfikujący (wymagany)
captcha