Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

logo_prezydentpl_m

Raport „Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?”

 

Konsultacje społeczne raportu
„Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?”

 

Imię i nazwisko lub nick (wymagane)

Adres email (wymagany)

Wiek (opcjonalny)

Płeć (opcjonalna)

Nazwa organizacji (opcjonalna)

Uwagi wnoszę jako (opcjonalne)

Lokalizacja (kraj lub województwo) (opcjonalna)

Kraj (opcjonalny)


Opinia dotycząca rangi wyzwań rozwojowych, rekomendacji i rozwiązań (wymagana):

 1. Jak ważne Pani/Pana zdaniem są opisane w raporcie (wymienione poniżej) wyzwania rozwojowe dla rozwoju konkurencyjnej gospodarki Polski?
  (proszę przypisać każdemu z wyzwań ocenę)

  • Wyzwania rozwojowe dotyczące wydajności pracy
    najważniejsze bardzo ważne umiarkowanie ważne raczej nieważne nieważne
  • Wyzwania rozwojowe dotyczące efektywnego wykorzystania siły roboczej
    najważniejsze bardzo ważne umiarkowanie ważne raczej nieważne nieważne
  • Wyzwania rozwojowe dotyczące zwiększenia skali inwestycji
    najważniejsze bardzo ważne umiarkowanie ważne raczej nieważne nieważne
  • Wyzwania rozwojowe dotyczące konkurencyjności eksportu
    najważniejsze bardzo ważne umiarkowanie ważne raczej nieważne nieważne
  • Wyzwania rozwojowe dotyczące rynku pracy
    najważniejsze bardzo ważne umiarkowanie ważne raczej nieważne nieważne
  • Wyzwania rozwojowe dotyczące ochrony zdrowia
    najważniejsze bardzo ważne umiarkowanie ważne raczej nieważne nieważne
  • Wyzwania rozwojowe dotyczące oświaty
    najważniejsze bardzo ważne umiarkowanie ważne raczej nieważne nieważne
  • Wyzwania rozwojowe dotyczące kształcenia i szkolnictwa wyższego
    najważniejsze bardzo ważne umiarkowanie ważne raczej nieważne nieważne
  • Wyzwania rozwojowe dotyczące rozmiaru rynku, atrakcyjności inwestycyjnej i napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych
    najważniejsze bardzo ważne umiarkowanie ważne raczej nieważne nieważne
  • Wyzwania rozwojowe dotyczące demografii
    najważniejsze bardzo ważne umiarkowanie ważne raczej nieważne nieważne
  • Wyzwania rozwojowe dotyczące infrastruktury
    najważniejsze bardzo ważne umiarkowanie ważne raczej nieważne nieważne
  • Wyzwania rozwojowe dotyczące rynku finansowego
    najważniejsze bardzo ważne umiarkowanie ważne raczej nieważne nieważne
  • Wyzwania rozwojowe dotyczące jakości instytucji
    najważniejsze bardzo ważne umiarkowanie ważne raczej nieważne nieważne
  • Wyzwania rozwojowe dotyczące efektywności rynku dóbr
    najważniejsze bardzo ważne umiarkowanie ważne raczej nieważne nieważne
  • Wyzwania rozwojowe dotyczące otoczenia makroekonomicznego
    najważniejsze bardzo ważne umiarkowanie ważne raczej nieważne nieważne
  • Wyzwania rozwojowe dotyczące zaawansowania procesów biznesowych
    najważniejsze bardzo ważne umiarkowanie ważne raczej nieważne nieważne
  • Wyzwania rozwojowe dotyczące gotowości technologicznej
    najważniejsze bardzo ważne umiarkowanie ważne raczej nieważne nieważne
  • Wyzwania rozwojowe dotyczące innowacyjności gospodarki
    najważniejsze bardzo ważne umiarkowanie ważne raczej nieważne nieważne
 2. Jakie kluczowe rekomendacje raportu są Pani/Pana zdaniem najważniejsze dla rozwoju konkurencyjnej gospodarki Polski?
  (proszę zaznaczyć 3-5 opcji z listy)

   Lepsze warunki dla przedsiębiorczości Nowa polityka przemysłowa Proinnowacyjna reorientacja gospodarki Strukturalna przebudowa rynku pracy Znaczący wzrost poziomu oszczędności krajowych Promocja eksportu Nowoczesna administracja, sprawne państwo Partnerstwo rozwojowe i zmiana formuły dialogu społecznego Prorozwojowe wykorzystanie środków unijnych Nowa narodowa strategia integracji europejskiej
 3. Jakie wybrane rozwiązania znajdujące się w aneksie raportu są Pani/Pana zdaniem najważniejsze dla rozwoju konkurencyjnej gospodarki Polski?
  (proszę zaznaczyć 3-5 opcji z listy)

   Finansowe wsparcie eksportu Konkurencyjność sektora rolno-żywnościowego Energetyka Partnerstwo publiczno-prywatne Specjalne strefy ekonomiczne Klastry wytwórcze Nadzór właścicielski Metropolitalne obszary wzrostu i innowacji Finansowanie innowacyjności Wzornictwo przemysłowe

Propozycje uzupełnienia raportu (opcjonalne):

 1. Jakie powinny być dodatkowe wnioski lub rekomendacje wynikające z analizy konkurencyjności polskiej gospodarki?

 2. Jakich potrzeba konkretnych zmian legislacyjnych aby wzmocnić podstawy konkurencyjnego rozwoju polskiej gospodarki?


Kod weryfikujący (wymagany)
captcha